Lagidentifiering

Grunden för att kunna följa kraven i lagstiftningen är givetvis att man känner till vilka kraven är. Den totala mängden lagstiftning är dock stor och det är lätt att missa något om man inte är van att arbeta med frågorna.

Vid en lagidentifiering sätter vi oss in i er verksamhet och vi upprättar en laglista anpassad för företagets verksamhet. Varje lag följs av en tydlig sammanfattning som beskriver de krav som ställs på företaget. Det gör arbetet med lagkrav mycket effektivare eftersom man då inte måste titta i hela lagtexten för att få reda på vad som gäller utan man kan nöja sig med den väsentligt kortare sammanfattningen.

Rambolls lagbevakningstjänst

Laglistan görs i vår lagbevakningstjänst. I samband med en lagidentifiering gör vi ofta en bedömning av efterlevnaden, genom en lagrevision, samtidigt. Det ger en bra start och säkrar att företaget är på banan efter att eventuella brister har rättats till.

Kontakta mig

Contact picture

Håkan Hellström

0709-27 49 91

Kontakta mig >>

Lagbevakning

Teaser image

Läs mer >>

Miljölagstiftning

Öppen Utbildning

Anmälan >>

Tjänster

Teaser image

Lagrevision

I ISO 14001 är det ett uttryckligt krav att regelbundet utvärdera efterlevnaden av miljölagstiftningen. Vi kan hjälpa er att göra bedömningar av efterlevnaden, lagrevision, på hela eller delar av företaget.

Läs mer >>