Kvalitetsdiplomering

Ställer era kunder krav på kvalitetsledningssystem? Ökar ett kvalitetsledningssystem er chans att vinna upphandlingar? Eller vill ni helt enkelt utveckla er verksamhet och kvalitetssäkra er tjänst eller produkt? Då kan vi hjälpa er att införa ett enkelt och resurseffektivt kvalitetsledningssystem, samt verifiera resultatet genom att kvalitetsdiplomera er verksamhet.

Godkända utfärdare av kvalitetsdiplom

Ramboll är godkända utfärdare av kvalitetsdiplom enligt Svensk Kvalitetsbas, samt har flera godkända revisorer vilket gör att vi kan erbjuda helhetslösningar för verksamheter som vill bli, eller är kvalitetsdiplomerade.

Syftet med kvalitetsdiplomering

Syftet med kvalitetsdiplomering är att möta små och medelstora verksamheters behov av att kunna visa upp ett strukturerat kvalitetssäkrat kvalitetsledningssystem gentemot sina kunder. . Systemet baseras på grundkraven i ISO 9001 vilket innebär att det kan räknas som ”ISO 9001 eller motsvarande” vid upphandlingar.

Inom ramen för kvalitetsdiplomeringen ges verksamheterna praktisk vägledning och hjälp för att införa ett ledningssystem som:

 • bidrar till ökad kundnöjdhet och skapar ordning och reda
 • förebygger risker och tar tillvara på möjligheter
 • bidrar till att förbättra och effektiviserar arbetssätt

Systemet bygger på en kravstandard framtagen av Svensk Kvalitetsbas och baseras på grundkraven i ISO 9001. Detta innebär att verksamheter som är kvalitetsdiplomerade har ett bra grundarbete om de önskar att gå vidare till en certifiering enligt ISO 9001. De största skillnaderna mellan systemen är att kvalitetsdiplomeringen ställer färre krav på dokumentstyrning och skriftliga rutiner. Istället ligger fokus på enkelhet, användarvänlighet och kvalitetssäkring av verksamheten samt strategiska förbättringar.

Krav på kvalitetsledningssystem kan ställas av kunder, vid upphandlingar eller av andra intressenter. Att ha ett väl fungerande kvalitetsledningssystem visar inte bara att verksamheten har ett aktivt förbättringsarbete, det gör er också konkurrenskraftiga, kostnadseffektiva och inger förtroende och systemet kan räknas som ”ISO 9001 eller motsvarande” vid upphandlingar.

Kvalitetsdiplomering kan användas av alla verksamheter i alla storlekar, men lämpar sig särskilt bra för små och medelstora verksamheter med behov av ett kvalitetsledningssystem med mindre dokumentation och som är mindre resurskrävande. Tidsåtgången är mycket individuell men en tumregel är att du kan vara kvalitetsdiplomerad så pass snabbt som två månader från uppstart och aldrig längre än sex månader från uppstart. 

Hur går det till?

För att bli kvalitetsdiplomerad verksamhet måste ni visa att ni lever upp till kraven i Svensk Kvalitetbas standard.

Ramboll erbjuder en metod för att införa kvalitetsdiplomering enligt följande:

kvalitetsdiplomering

Obligatoriska moment är två arbetsmöten/ utbildningstillfällen för verksamhetens ledning samt en diplomeringsrevision. Denna består av en förberedande dokumentgransknings och en revision på plats i er verksamhet. Vid arbetsmötena deltar de personer i er verksamhet som ska ansvara för och/eller medverka vid införandet av kvalitetsledningssystemet. Vid anlitande av oss som utfärdare tillhandahåller vi även en skriftlig handledning, samt exempelmallar. Mallarna används på det sätt som passar verksamheten bäst och underlättar för verksamheten att på ett strukturerat sätt ta fram, forma och redovisa sitt kvalitetsarbete.

Revision

För att få sitt miljödiplom måste verksamheten anlita en av Svensk Kvalitetsbas godkänd revisor. Denne reviderar verksamheten utifrån kravstandarden och rekommenderar sedan kvalitetsdiplom förutsatt att verksamheten lever upp till kraven. Ramboll har ett antal godkända revisorer.

Utfärdande

Verksamheten måste även anlita en av Svensk Kvalitetsbas godkänd utfärdare. Revisorn rapporterar till utfärdaren efter utförd revision. Utfärdaren granskar revisionsrapport med underlag samt utfärdar diplom till verksamheten. Diplomet är giltigt i 1 år, därefter ska verksamheten revideras igen för förnyelse av diplom. Ramboll är godkänd utfärdare och får därmed utfärda kvalitetsdiplom.

Ramboll erbjuder flera hjälpmedel för införande av kvalitetsdiplomering 

Enskilt konsultstöd genom hela processen.

Detta är inte obligatorisk men kan omfatta:

Stöd och hjälp med att upprätta dokument vid kartläggning, d.v.s.:

 • Beskrivning av processer.
 • Identifiera och bedöma risker och möjligheter.
 • Identifiering av kundkrav och lagkrav.
 • Stöd i framtagande av policy, mål och handlingsplaner
 • Stöd med verksamhetshandbok – och upprätta verksamhetsrutiner

Konsultstödet anpassas efter verksamhetens behov och önskemål.

Grundläggande kvalitetsutbildning för alla anställda

Detta är inget krav i standarden men vi är övertygade om att det är en nyckel till framgång när kvalitetsledningssystemet införs. Därför erbjuder vi det som ett tillval för de verksamheter som använder vår metod.

Mål med utbildningen är att varje medarbetare ska:

 • Känna till grundläggande kvalitetsprinciper, mål och syfte med kvalitetsdiplomeringen
 • Förstå sin roll i ert kvalitetsarbete, vad de kan bidra med och vad konsekvenser kan bli om de gör avsteg från införda rutiner
 • Ha rätt förutsättningar för att förstå och uppfylla kundernas krav och förväntningar

Arrangemang:

 • 10-15 deltagare
 • Ca 2 timmar per tillfälle
 • Våra eller era lokaler
 • Möjlighet att anpassa till verksamhetens kvalitetsarbete

Kontakta mig

Contact picture

Oscar Ölund

Konsult och kursledare

0708-59 96 72

Kontakta mig >>

Svensk Kvalitetsbas