Kemikaliehantering och REACH

Mängden kemikalier i samhället ökar ständigt samtidigt som medvetenheten blir större. Bestämmelserna kring kemikalier är omfattande och påverkar alla typer av verksamheter. Vi kan erbjuda er en effektiv och värdeskapande rådgivning.

Ni kanske är ett av alla de företag som upplever svårigheter med att ha kontroll på all lagstiftning och de krav som ställs från kunder. Resultat från myndigheternas tillsyn och larm i massmedia visar också att det finns många företag som har långt kvar innan man uppfyller kraven i kemikalielagstiftningen och har kontroll över sin leverantörskedja. Andra företag ligger långt framme och arbetar med att byta ut farliga ämnen i god tid innan lagstiftningen kräver det. Vi kan hjälpa er oavsett hur långt ni har kommit i ert arbete och minska riskerna för hälsa, miljö och dålig publicitet.

Läs mer och hitta kontaktpersoner på Ramboll.se

Kontakta mig

Contact picture

Nicklas Gustavsson

0730-93 93 33

Kontakta mig >>
Arbetsplatsens kemikaliehantering

Öppen Utbildning

Anmälan >>
Kemiska hälsorisker med riskbedömning

Öppen Utbildning

Anmälan >>