Insamling och logistik

Vi erbjuder rådgivning i avfallshierarkins alla områden och efter era behov.

Optimal avfallshantering

För att avfallshanteringen skall bli optimal och så effektiv som möjligt bör den hanteras och redan tidigt i samhällsplaneringen och projekteringen. På så sätt blir det enklare att göra rätt. Tillsammans skapar vi resurseffektiva och optimerade avfalls- och logistiklösningar. Genom att utforma avfallsutrymmen och miljörum, se över insamling av avfall samt implementera system för avfallshantering, ser vi till att du får en lösning som passar just era behov.

Vi hanterar era bygglovsrelaterade frågor och kan fungera som bollplank när ni ska utforma lokaler, avfallsutrymmen eller insamlingsval för just ert projekt, vid nybyggnation eller i en befintlig byggnad. Behöver ni hjälp med beslutsgrundande utredningar genomför vi utredningar inom avfallshierarkins alla steg.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljön är en minst lika viktig del i samband med avfallshanteringen och arbetsmiljörelaterade frågor har i dagens samhälle fått ett allt större fokus. Vi ser till att ni planerar och sörjer för en god arbetsmiljö, för såväl de som använder miljörummet och den som sörjer för hämtning av avfallet.

Vi erbjuder rådgivning i avfallshierarkins alla områden och efter era behov:

 • Utformning av avfallsutrymmen
 • Beräkningar avfallsflöden
 • Insamlingslösningar
 • Avfallsfrågor i byggprojekt
 • Arbetsmiljö
 • Utredningar
 • Projektledning
 • System för avfallshantering
 • Implementering
 • GAP-analyser
 • Utbildningar
 • Workshops

Kontakta mig

Contact picture

Frida Petersson

0709-11 99 73

Kontakta mig >>