Extern miljösamordnare

Behöver ni professionell och kostnadseffektiv hjälp och avlastning inom miljöområdet? Har ni svårt att finna rätt kompetens? I så fall kan ni hyra en erfaren resurs inom miljöområdet från Ramboll!

Svenska företag möter ständigt ökade miljökrav ifrån myndigheter, kunder och samhälle, vilket ökar behovet av spetskompetens och erfarenhet inom miljöområdet. I vissa fall finns inte förutsättningarna för att kunna leva upp till dessa krav internt i företagen. Tidsaspekten och kunskapsnivån kan sätta käppar i hjulen, liksom den ekonomiska aspekten då omfattningen av arbetet som behöver genomföras kanske inte är ett tillräckligt underlag för en anställning.

Hyr in en resurs från Ramboll

Med en inhyrd resurs inom miljöområdet från Ramboll får ni hjälp med att driva och genomföra era miljöfrågor utifrån er agenda och efter era behov. Vi kan erbjuda allt från professionell spetskompetens inom ett specifikt område till mer allmän och övergripande avlastning inom miljöområdet. Genom att hyra en resurs från Ramboll som t.ex. miljösamordnare, miljökoordinator eller miljöingenjör, får ni tillgång till den kompetens och det stöd ni behöver.

Den inhyrda resursens arbetsuppgifter anpassas utefter era behov och er specifika situation. Exempel på arbetsuppgifter kan vara stöd vid myndighetskontakter, lagstiftningsrelaterade frågor och arbete med ledningssystem. Naturligtvis kan vi även hjälpa till i ert kvalitets- och arbetsmiljöarbete. Eftersom alla verksamheter är unika, varierar även behovets omfattning mellan olika företag. Vi skräddarsyr därför upplägget helt efter era behov, både innehållsmässigt och tidsmässigt.

Låt nya och ökade miljökrav bli en nyckel till framgång och nya affärsmöjligheter i stället för ett hinder. Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte så berättar vi mer.

Tjänster

Teaser image

Lagrevision

I ISO 14001 är det ett uttryckligt krav att regelbundet utvärdera efterlevnaden av miljölagstiftningen. Vi kan hjälpa er att göra bedömningar av efterlevnaden, lagrevision, på hela eller delar av företaget.

Läs mer >>