Extern kvalitetssamordnare

Behöver ni professionell och kostnadseffektiv hjälp och avlastning inom kvalitetsområdet? I så fall kan ni hyra en erfaren kvalitetssamordnare från Ramboll!

Företag möter ständigt ökade kvalitetskrav, vilket ökar behovet av spetskompetens och erfarenhet inom kvalitetsomådet. I vissa fall finns inte förutsättningarna för att kunna leva upp till dessa krav internt i företagen. Tidsaspekten och kunskapsnivån kan sätta käppar i hjulen, liksom den ekonomiska aspekten då omfattningen av arbetet som behöver genomföras kanske inte är ett tillräckligt underlag för en anställning.

Hyr in en resurs från Ramboll

Med en inhyrd resurs inom kvalitetsområdet från Ramboll får ni hjälp med att driva och genomföra ert kvalitetsarbete utifrån er agenda och efter era behov. Vi kan erbjuda allt från professionell spetskompetens inom ett specifikt område till mer allmän och övergripande avlastning inom kvalitetsområdet. Genom att hyra en resurs från Ramboll som t.ex. kvalitetssamordnare eller kvalitetskoordinator får ni tillgång till den kompetens och det stöd ni behöver.

Den inhyrda resursens arbetsuppgifter anpassas utefter era behov och er specifika situation. Exempel på arbetsuppgifter kan vara att leda och genomföra interna revisioner, processkartläggning, samordning och drift av verksamhetssystem, kvalitetsuppföljningar och utredningar.

Kontakta mig

Contact picture

Johan Sund

Konsult och kursledare

0708-59 96 71

Kontakta mig >>