Extern arbetsmiljösamordnare

Med en extern arbetsmiljösamordnare från oss får ni professionellt stöd i att bedriva det arbetsmiljöarbete som arbetsmiljölagstiftningen kräver.

Hyr en arbetsmiljösamordnare från Ramboll!

Att ha ett välfungerade systematiskt arbetsmiljöarbete förebygger ohälsa och olyckor hos medarbetare och innebär också kostnadsbesparingar.

Ni får en kostnadseffektiv lösning för att på ett professionellt sätt uppfylla just era verksamhetsspecifika behov. Dessutom slipper ni genomföra en kostsam rekrytering.

Vi anpassar omfattning och former för detta stöd helt efter era önskemål och behov och ni får tillgång till precis den kompetens och hjälp ni behöver - på heltid, deltid eller timme för timme under såväl kortare som längre perioder.

Vår långa och gedigna erfarenhet inom arbetsmiljöområdet gör att vi kan hjälpa er att få på plats och utveckla ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.

Beroende på behov kan följande ingå i erbjudandet:

 • Säkerställa och utveckla processer och rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet
 • Stöd i arbetsmiljöfrågor till ledning och linjechefer
 • Stöd vid inspektion från myndighet och med skrivelser till myndigheter
 • Revisioner och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet på det sätt som arbetsmiljölagstiftningen kräver
 • Genomföra riskanalyser, t ex inför förändringar
 • Utarbeta arbetsmiljöpolicy och uppföljningsbara mål
 • Upprätta arbetsmiljöhandbok
 • Upprätta rutin för rapportering och analys av arbetsolyckor och tillbud
 • Driva friskvårdsprojekt
 • Utveckla en organisation kring och rutiner för arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering
 • Företagsinterna arbetsmiljöutbildningar, t.ex. grundläggande arbetsmiljöutbildning för chefer och/eller skyddsombud

Kontakta mig

Contact picture

Mia Ströman

076-760 10 07

Kontakta mig >>
ISO 45001:2018 - Arbetsmiljöledning

Öppen Utbildning

Anmälan >>