Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi är ett uttryck för ekonomiska modeller där kretslopp dominerar snarare än linjära processer. Låt oss hjälpa er att ställa om till en cirkulär affärsmodell - för er ekonomi och vår värld.

Cirkulär ekonomi - Avfall som resurs

I takt med en ökad befolkningstillväxt, som tär på jordens resurser, står vi inför stora utmaningar inom miljö och hållbarhet. I ett hållbart samhälle behöver företag såväl som konsumenter se över sitt konsumtionsbeteende och sitt resursutnyttjande samt minska sina avfallsmängder och mängden farliga ämnen i avfallet.

Cirkulär ekonomi är ett uttryck för ekonomiska modeller där kretslopp dominerar snarare än linjära processer. Låt oss hjälpa er med praktiska modeller och verktyg för cirkulära affärsmodeller - för er ekonomi och vår värld.

I dagens ekonomiska system produceras, används, och slängs varor. Det utgör en linjär ekonomi där flödet har en tydlig början och ett tydligt slut. En cirkulär ekonomi fungerar helt annorlunda. Här utgår man i stället från ett kretsloppsperspektiv, där fokus ligger på att förebygga uppkomsten av avfall och återanvända resurser i så stor utsträckning som möjligt.

Vi erbjuder rådgivning inom den cirkulära ekonomin och hjälper kunder, utifrån era möjligheter, att skapa hållbara lösningar som är gynnsamma och positiva för människa, natur och samhälle. Beroende på er verksamhet kan våra tjänster omfatta allt från miljö- och riskbedömning av material och kemikalier till utvärdering och hantering av affärsrisker och möjligheter.

Det finns flera aspekter som kan vara relevanta att arbeta med i strävan mot ett mer cirkulärt samhälle. Vi kan hjälpa er på vägen bland annat med följande tjänster:

 • Avfallsplaner
 • Myndighetskontakter och lagstiftning
 • Upphandlingsstöd
 • Kartläggning av material- och avfallsflöden
 • Livscykelanalys
 • Plockanalys
 • Workshops
 • Avfallsutbildning
 • Förbättringsprogram
 • Material/avfallshantering
 • Utredningar; avfallsminimering
 • Uppströmsarbete för giftfri miljö

Kontakta mig

Contact picture

Frida Petersson

0709-11 99 73

Kontakta mig >>