Avfall

Resurs och avfallshantering är nödvändiga delar i en cirkulär ekonomi och Ramboll erbjuder tjänster inom avfall och återvinning, förebyggande av avfall, livscykelanalyser och klimatberäkningar inom alla branscher och mot offentliga aktörer.

Omställningen har påbörjats men det finns en långt större potential. Utmaningarna handlar om att kunna hitta nya synsätt, hitta genomtänkta helhetslösningar och skapa nya typer av affärer. I linje med detta blir också cirkulära modeller allt mer viktiga.

Ramboll har ett brett utbud av tjänster inom resurs- och avfallshantering. Vi hjälper våra kunder att uppfylla myndighetskrav, optimera resursflöden och säkerställa att avfall hanteras och omhändertas på ett professionellt och säkert sätt.

Genom att sammanföra ett modernt synsätt och generationer av kompetens inom avfall, hjälper vi med stort engagemang våra kunder att hitta hållbara och effektiva lösningar inom avfallshierarkins samtliga områden. Vi kan bidra med allt från att identifiera möjligheter till avfallsminimering och förebyggande av avfall, planera avfallshantering, välja rätt behandlingsmetoder, se över logistiklösningar, upprätta avfallsplaner, upphandlingsstöd och myndighetskontakter. 

Exempel på tjänster inom avfall och resurshantering:

  • Strategisk planering av resurs- och avfallshantering
  • Resurshushållning och stöd för cirkulär ekonomi
  • Avfallsanalyser och undersökningar
  • Planering, utformning och tillståndsfrågor för avfallsanläggningar
  • Livscykelanalyser och miljöutredningar
  • Konstruktion och kontrollprogram för deponier och andra avfallsanläggningar
  • Energiutvinning från avfall

 

Läs mer och hitta kontaktpersoner på Ramboll.se