Arbetsmiljölagstiftning

Alla verksamheter är skyldiga att följa de lagar som finns, däribland arbetsmiljölagstiftningen. Arbetsmiljölagstiftningen är ett omfattande område som kan vara svårt att sätta sig in i. Vi kan hjälpa er att få koll på den arbetsmiljölagstiftning som berör er!

Vi har en bra kunskapsgrund inom området och utifrån den kan vi tillhandahålla effektiva verktyg som kan förenkla er vardag när det gäller att arbeta med arbetsmiljölagstiftning. Vi har genomfört många uppdrag inom området vilket ger oss en stor erfarenhet av olika typer av branscher och verksamheter.

Verksamheter som är arbetsmiljöcertifierade får ett ökat fokus på att arbeta aktivt med arbetsmiljöfrågor och följa lagstiftningen genom att de blir reviderade jämna mellanrum. Vi kan bistå er med både uppbyggnad av ledningssystem och tolkning av lagar.

Lagidentifiering arbetsmiljö

Grunden för att kunna följa kraven i lagstiftningen är givetvis att man känner till vilka kraven är. Den totala mängden lagstiftning är dock stor och det är lätt att missa något om man inte är van att arbeta med frågorna. Vid en lagidentifiering besöks företaget och vi upprättar en matris som tydligt beskriver de lagkrav som berör företaget. Matrisen kan lätt anpassas för att förenkla företagets vidare arbete med lagstiftningsfrågor. I samband med en lagidentifiering gör vi ofta en bedömning av efterlevnaden samtidigt. Det ger en bra start och säkrar att företaget efterlever de lagkrav som finns inom arbetsmiljöområdet efter att eventuella brister har rättats till.

Lagrevision arbetsmiljölagstiftning

Varje verksamhet behöver givetvis följa arbetsmiljölagstiftningen. Om ni dessutom är eller planerar att bli certifierade enligt arbetsmiljöstandarden ISO 45001 är det också ett krav att regelbundet utvärdera lagefterlevnaden. Det kan dock vara svårt att göra detta på egen hand eftersom lagkrav ständigt förändras och tolkningar av lagtext ofta är svår att göra utan erfarenhet. Våra erfarna medarbetare kan hjälpa er med detta, antingen genom återkommande stöd eller genom en engångsinsats. Genom utbildning av nyckelpersoner och framtagande av verktyg kan vi även utveckla era metoder för att göra bedömningen på egen hand.

Kontakta mig

Contact picture

Malin Hagh

Konsult och kursledare

0709-11 99 72

Kontakta mig >>
Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud

Öppen Utbildning

Anmälan >>
Riskbedömningar - ­Arbetsmiljö

Öppen Utbildning

Anmälan >>