Catarina Klockerud

Catarina har lång (27år) erfarenhet av att ha arbetat kommunalt både i verksamhet och på strategisk övergripande nivå. Det har varit brottsförebyggande arbete, trygghetsskapande arbete, stabsarbete, socialt arbete, arbete inom skola, samverkan inom och mellan myndigheter samt civilsamhälle. Hon har erfarenhet från kommuner i olika storlek och har god kunskap om de olika utmaningar som finns i en kommun idag, både socialt och situationellt. Inom det brottsförebyggande arbetet har Catarina haft en kommunövergripande samordnande roll som samverkat med andra aktörer men även arbetat nära förtroendevalda i olika politiska organ. Catarina har vid flertalet tillfällen föreläst om hur viktigt det brottsförebyggande arbetet som en kommun gör är.