Vår historia

Från maj 2018 är RSM&CO en del av Ramboll, en ledande samhällsrådgivare med 15 000 experter i 35 länder som designar framtidens städer och samhällen.

Ramboll - Utbildning och lagbevakning

2018 blev RSM&CO en del av Ramboll. Nu tar vi tagit steget fullt ut till att heta Ramboll även i vår utbildningsverksamhet.

Ramboll är en ledande samhällsrådgivare med 15 000 experter i 35 länder som designar framtidens städer och samhällen.

RSM&CO - En del av Ramboll

Från maj 2018 är RSM&CO en del av Ramboll, en ledande samhällsrådgivare med 15 500 experter i 35 länder som designar framtidens städer och samhällen. Ramboll ägs av en stiftelse vilket ger bra förutsättningar att arbeta långsiktigt.

- Medarbetarna i RSM&CO har en kompetens och ett nytänkande som vi välkomnar. Det ska bli spännande att kombinera våra affärer och vårt smarta kapital. Vi är två företag med starka värderingar som går ihop för att tillsammans utmana branschen. Vi ser att våra idéer kring affärsmodeller och digitala erbjudanden stämmer överens och därför tycker vi att det är en bra matchning, säger Niklas Sörensen, vd på Ramboll i Sverige.

- Vi har insett att vi har ett gemensamt synsätt. Båda företagen lägger vikt vid att förstå kundernas utmaningar samtidigt som vi vill använda vår kunskap för att skapa värde för samhället och dess invånare. Det har också varit avgörande att Ramboll vill integrera RSM&COs tjänster i sitt befintliga erbjudande för att utveckla sin verksamhet, säger Daniel Doeser, vd på RSM&CO.

– Ramboll satsar hårt på miljö och hållbarhet, och att kombinera vårt starka team i Sverige med RSM&COs unika kompetens och erfarenhet kommer ytterligare att stärka erbjudandet till kunder både i Sverige och globalt. Våra nya medarbetare kommer att jobba på den nordiska marknaden och blir en del av ett globalt nätverk., säger Lone A. Clowes, Nordenchef för Ramboll Environment & Health.

RSM&CO

RSM&CO har en gedigen historik och 25 års samlad erfarenhet  – om än att nuvarande företagsstruktur bildades först i januari 2016. Det var då de båda familjeägda konsultföretagen Ragn-Sells Miljökonsult AB och Askengren & Co AB slogs samman. Företagens verksamheter kompletterade varandra väl och en ny starkare och än mer konkurrenskraftig aktör såg dagens ljus. RSM&CO är var fram tills maj 2018 ett helägt dotterbolag inom Ragn-Sellskoncernen. Bolaget är ett konsult- och utbildningsföretag och har en mycket stark position på marknaden.

Ragn-Sells har sålt konsult- och utbildningsföretaget RSM&CO till Ramboll i . Avyttringen är ett led i genomförandet av Ragn-Sells nya strategi som fokuserar på omställningen till en cirkulär ekonomi och ett tydligt materialfokus.

– Specialistkompetens växer bäst bland likasinnade och därför är vi säkra på att den verksamhet som drivits inom RSM&CO nu kommer få goda förutsättning att utvecklas under Rambolls regi, säger Lars Lindén, koncernchef på Ragn-Sells.

Ragn-Sells Miljökonsult

Ragn-Sells Miljökonsult AB bildades 1989 i Sollentuna/Stockholm som ett självständigt dotterbolag inom Ragn-Sellskoncernen. Ragn-Sells Miljökonsults verksamhet kompletterade moderbolagets allt mer kretsloppsorienterade verksamhet. Kompetensområdena kvalitet, miljö samt energi och processteknik utökades efter hand med fler, t ex avfall och hållbarhet. Medarbetarna hade redan från början en tvärvetenskaplig bakgrund, vilket var en stor tillgång i de ofta komplexa uppdragen. Som mindre privatägd aktör med en flexibel och platt organisationsstruktur och ett grundmurat miljöengagemang, utvecklades och stärktes kundkontakterna. Medarbetarnas/konsulternas engagemang, ansvar och möjligheter att bistå i utvecklingsprojekten skapade nära och långsiktiga kundrelationer.

Askengren & Co

Göteborgsbaserade Askengren & Co AB, grundades 1988 av Lars Askengren. Företagets inriktning var enkla lösningar på kundernas behov av verksamhetsutveckling- och styrning utgående från den då relativt nya ISO-standarden. En bärande del av verksamheten var också en utbildningsverksamhet som under åren kom att utvecklas, stärkas och bli en tydlig aktör inom miljö- och hållbarhet. Bolaget växte genom bolagsförvärv och kunde så småningom även erbjuda affärsområdet produktion och logistik samt mättjänster inom miljö- och arbetsmiljö. Utbildningsverksamheten utvecklades också genom bl a distansutbildningar och samarbeten med YH-utbildningar och Folkuniversitetet.

En del av Ragn-Sellskoncernen

Ragn-Sells är en svensk pionjär inom miljö- och hållbarhet. Företaget bildades 1881 som ett häståkeri vars verksamhet senare utvecklades inom sophantering. Det grundades av Amandus Zakarias Leonard Sellberg och vidareutvecklades inom avfallshantering av sonen Ragnar Sellberg. Snart föddes kretsloppstänkandet, något som intimt kom att förknippas med företaget och som också blev en del av logotypen.

Verksamheten är sprungen ur ett äkta engagemang för miljö och hållbarhet, vilket också visar sig genom viljan att hela tiden utveckla, tänka nytt och gå före i utvecklingen. Inom koncernen, som idag är internationell, finns också Ragnar Sellbergs stiftelse för forskning, utveckling och kunskapsspridning inom avfallsområdet, med bl a en doktorandtjänst på Luleå Tekniska Högskola och KRETSLOPPSAKADEMIN, en kunskapssatsning kring övergången till ett kretsloppssamhälle. Ragn-Sellskoncernen ägs fortfarande till 100 procent av familjen Sellberg.


RSM&COs huvudkontor finns idag i Sollentuna utanför Stockholm. Övriga kontor ligger i Göteborg, Linköping, Jönköping och Perstorp. Företaget har 70 anställda och kunder över hela Sverige. Verksamheten vidareutvecklas utifrån nedärvda värderingar och engagemang, dagens globala utmaningar samt kompetensen och erfarenheten hos företagets medarbetare och konsulter. Företaget drivs av att bidra, påverka och göra skillnad samt en vilja att öka samhällsnyttan.