SBR - Välkommen till RSM&CO

SBR:s samarbetspartner för certifiering, lagbevakning och säkerhetsrådgivning.


RSM&CO har ett långvarigt samarbete med SBR som succesivt har utvecklas. För dig som SBR medlem försöker vi hitta lösningar som förenklar och utvecklar er vardag.

Certifiering enligt SBR:s certifieringssystem

Vill ni certifiera er enligt SBR:s certifieringssystem, är det till oss ni vänder er. Vi genomför alla certifieringar hos de företag som vill bli godkända enligt SBR:s certifieringssystem.

Varför certifiera sig

Alla verksamheter tjänar på struktureras till någon nivå och medvetet arbeta med att förbättra sig. När ni inför ett ledningssystem som SBR:s certifieringssystem, ger det bra förutsättningar för att:

  • Bedriva ett systematiskt förbättringsarbete
  • Skapa struktur och ordning i er verksamhet
  • Följa upp er verksamhet

Hur fungerar certifieringssystemet

En kravstandard är upprättad som innehåller krav kopplat till kvalitet, miljö, arbetsmiljö och systematiskt brandskyddsarbete. I dessa krav ingår bl.a. krav på förbättring genom mål och kontinuerligt förbättringsarbete. Hur ni vill uppfylla kraven avgör ni själva.

Hur genomförs själva certifieringen?

Vi kommer till er och granskar att ni uppfyller kraven. Omfattningen på revisioner variera från 1 -2 dagar, beroende på storlek på verksamheten. Därefter görs 0,5 - 1 dags uppföljande revision per år.

Övrigt

För er som önska certifiera sig enligt ISO 9001 eller ISO 14001, kan vi bistå med konsulthjälp

För mer information, kontakta Erica Klint tfn 010 -723 21 11, email erica.klint@rsmco.se

Lagbevakning

Vi vill underlätta för er och på ett enkelt sätt hålla er informerade om hur miljö- och arbetsmiljölagstiftningen ändras som påverkar er som bildemonterare. Det betyder att ni själva inte behöver fundera på när lagar ändras och vad de innebär. Dessutom gör vi lagstiftningen tillgänglig för er på ett enkelt sätt.
Inloggning till lagbevakning finner ni längst upp till höger på sidan.

För mer information, kontakta Niclas Holm tfn 010 -723 21 231, email niclas.holm@RSMCO.se

Säkerhetsrådgivning

De flesta bildemonterare behöver en säkerhetsrådgivare eftersom ni sänder iväg farligt gods. Detta är en lagstiftning som har funnits sedan 2001 i Sverige. Vi kan till ett bra pris erbjuda oss att vara er säkerhetsrådgivare. För er som är certifierade enligt SBR:s certifieringssystem, är priset extra förmånligt.


För mer information kontakta Bert-Ola Nilsson tfn. 0706-57 46 17 , email- bert-ola.nilsson@rsmco.se

 

Kontakta mig

Contact picture

Bert-Ola Nilsson

Konsult och kursledare

0706-57 46 17

Kontakta mig >>

Kontakta mig

Contact picture

Niclas Holm

0709-11 99 74

Kontakta mig >>