Utredning av matavfall

Vid renoveringen av Sollentuna sjukhus valde man att undersöka olika sätt att sortera ut matavfall för att på bästa sätt se till att matavfallet kunde utnyttjas för energiutvinning.

Utredningen omfattade alternativa lösningar för insamling av matavfall. De olika lösningsförslagen utvärderades med avseende på teknik, ekonomi, miljö samt lagkrav. Utredningen låg sedan till grund för beslut om investering. 

MAKAB Byggadministration är ett byggkonsultföretag baserat i Sollentuna, Stockholm. 

Ansvarig konsult: Isabellé Tolgén

Kontaktperson: Jonas Bonns, Makab

Uppdraget utfördes under 2016