Tillståndsprövning enligt miljöbalken

RSM&CO har stöttat Arver Lastbilar med att upprätta en komplett tillståndsansökan samt miljökonsekvensbeskrivning.

I Katrineholm har Arver Lastbilar AB en fullserviceverkstad för tunga fordon med en verksamhet som omfattar service, reparation och fordonstvätt samt försäljning av fordon, tillbehör och reservdelar. För att kunna komplettera verksamheten med demontering av bussar för återanvändning av reservdelar hade bolaget på egen hand påbörjat en tillståndsprövning. Efter krav på kompletteringar av inlämnade ansökningshandlingar kontaktades RSM&CO.

RSM&CO började med att sammanställa, strukturera och revidera befintligt material. Därefter gjordes kompletterande utredningar av lokaliseringsalternativ samt hantering av dag- och processvatten vid befintlig anläggning. Slutligen upprättades en komplett ansökan samt miljökonsekvensbeskrivning.

Ansvariga konsulter: Martin Bertilsson & Anna Sköld

Kontaktperson: Ola Söderbäck, Arver Lastbilar

Logga Arver