Plockanalys

Som ett led i sitt miljöarbete vill Scania minska mängden avfall som går till förbränning och öka återvinningsgraden. RSM&CO har hjälpt till ett steg på vägen genom en plockanalys på deras brännbara avfall.

Scania grundades 1891 i Södertälje och är idag ett globalt företag med försäljning och service i över 100 länder. Produktionen av bland annat lastbilar och bussar är huvudsakligen förlagd i Södertälje.

Som ett led i sitt miljöarbete vill Scania minska mängden avfall som går till förbränning och öka återvinningsgraden. Genom att utföra en plockanalys på en komprimator innehållande brännbart avfall erhålls kunskap och information om vad som behövs göras för att kunden ska nå sina miljömål.

Vi genomförde en plockanalys och sorterade det brännbara avfallet i olika fraktioner för att kunna avgöra hur stora mängder avfall som skulle kunna återanvändas genom materialåtervinning.

Kontakt: Peter Öhman, Scania

Uppdraget genomfördes under 2016