Miljöstöd & Lagbevakning

Vi på Emballator Ulricehamns Bleck AB anlitar RSM&CO för flera olika typer av uppdrag och anser att RSMs styrka är deras bredd. De flesta av våra behov som uppstår inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö har de möjlighet att hjälpa till med.

"Vi på Emballator har använt RSM&CO för ett antal olika uppdrag de senaste åren. Som grund har vi tjänsten Lagbevakning Plus där RSM hjälper oss att ha en uppdaterad laglista inom miljöområdet för vår verksamhet. Med jämna mellanrum har vi tagit in dem för att göra lagrevision på våra anläggningar så vi får ett par utomstående ögon på det.

Våra luftutsläpp av VOC mäts två gånger per år av mätavdelningen på RSM och de gör även den periodiska undersökningen av anläggningarna. När behov har uppstått har vi även använt RSM för utbildningar inom internrevision, farligt gods samt energifrågor. Dessa utbildningar har anpassats till våra behov och körts företagsinternt.

I samband med att jag tillträdde som miljöansvarig gick jag ett flertal av deras öppna kurser. Vi anser att RSMs styrka är deras bredd, för de flesta behov som uppstår inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö så har de möjlighet att hjälpa till. Och de genomför uppdragen på ett mycket bra sätt. "

Lär mer om Emballator

- Johan Hårte, Emballator Ulricehamns Bleck AB

Kundansvarig: Niclas Holm

Kontakta mig

Contact picture

Niclas Holm

0709-11 99 74

Kontakta mig >>