Miljödiplomering

Vi på SolusBC valde att samarbeta med RSM&CO då de är ett etablerat konsultföretag med gott anseende. Det kändes tryggt att arbeta med ett företag som har lång erfarenhet inom området och som har en bred kunskap inom både miljö och återvinning.

SolusBC är ett bolag inom telekombranschen vilket levererar en operatörsoberoende molnväxellösning till små och stora företag genom ett nationellt nätverk av återförsäljare.

I en modern kommunikationslösning är en av beståndsdelarna effektivare kommunikation. Tjänsten ger en positiv klimatpåverkan tack vare färre hårdvaruinvesteringar och ökade möjligheter till smarta och virtuella möten genom telefon och videokonferenser, vilka i sin tur genererar i färre resor. Då molnlösningen bidrar till ett mer klimateffektivt arbetssätt för våra kunder, är det en självklarhet att SolusBC även ska implementerar ett mer praktiskt miljöarbete vilket avser genomsyra hela verksamheten.

Varför vi valde RSM&CO

Vi valde att samarbeta med RSM&CO då de är ett etablerat konsultföretag med gott anseende. Det kändes tryggt att arbeta med ett företag som har lång erfarenhet inom området och som har en bred kunskap inom både miljö och återvinning. När man påbörjar ett miljöarbete likt det vi har initierat, uppstår många frågor under arbetets gång. Då är det värdefullt att samarbeta med en miljökonsult som har hög kompetens och lång erfarenhet.

Hur vi upplever utfallet av samarbetet

Vi har en mycket positiv upplevelse av samarbetet med RSM&CO. Vi har genom hela diplomeringsprocessen fått stöd och vägledning och det har genomgående funnits en öppen dialog. I och med vårt samarbete, vilket sedermera ledde till diplomering, har vi som företag påbörjat ett miljöarbete vilket vi har som ambition att utveckla i många år. Diplomeringsprocessen har skapat en större medvetenhet hos företagets medarbetare, vilket gör att miljöarbete uppmuntras och prioriteras. Nu siktar vi framåt och arbetar aktivt för att uppnå uppsatta mål under året som kommer.

SolusBC