Miljöcontroller att hyra

Norrenergis avdelning Miljö och säkerhet var underbemannad och behövde hjälp med att utföra arbetsuppgifter inom rollen Miljöcontroller, t.ex. arbete med miljöledningssystemet, miljömål, lagefterlevnad, miljörapportering och interna revisioner.

RSM&CO lämnade offert på Miljöcontroller att hyra bestående av en seniorkonsult och en juniorkonsult som tillsammans täckte upp för rollen Miljöcontroller. Under uppdraget genomfördes uppföljning av miljömålen, arbete med lagefterlevnad, miljörapportering, kontroll av Bra Miljöval, interna revisioner, mm.

Ansvarig konsult: Eva Lindqvist

Kontaktperson Norrenergi: Dana Wojciechowska 

Period: November 2015 - Juni 2016