Löpande arbetsmiljöstöd

RSM&CO har hjälpt Landskrona Energi med löpande arbetsmiljöstöd gällande bland annat riskbedömningar och rutiner.

Landskrona Energi uttryckte ett behov av löpande arbetsmiljöstöd, framförallt ville de få kontroll på arbetsmiljörisker och förebyggande åtgärder i produktionsverksamheten.

Carina stöttade produktionschefen i arbetet med att genomföra riskbedömningar både på plats i Landskrona och på distans. Stödet bestod även i att ta fram rutiner och instruktioner samt att strukturera upp dessa i arbetsmiljöledningssystemet.

Ansvarig konsult: Carina Ölmskog

Projekttid: 2014-10-01 – 2016-02-01