Kemikaliehantering

RSM&CO fick i uppdrag av Svenska kraftnät att utreda och förbättra verksamhetens hantering av kemiska produkter vid lagerenheten i Åsbro.

Stöd med kemikaliehantering på Svenska Kraftnät

RSM&CO fick i uppdrag av Svenska kraftnät att utreda och förbättra verksamhetens hantering av kemiska produkter vid lagerenheten i Åsbro. Syftet med uppdraget var att ta fram underlag som skapar förutsättningar för en användarvänlig och effektiv process för kemikaliehanteringen i Åsbro, baserat på verksamhetens nuvarande och framtida behov.

Susanne har genomfört uppdraget på ett väldigt bra sätt  genom att vara lyhörd, lösningsorienterad, flexibel och expertkunnig inom området. Hon har samarbetat väl med alla i organisationen och lyckats hitta lösningar som fungerar för vår verksamhet. Under tiden som uppdraget har löpt har ytterligare frågeställningar dykt upp som Susanne hanterat på ett enkelt och effektivt sätt. Sammanfattningsvis har Susanne levererat mycket goda resultat genom hela uppdraget och vi är mer än nöjda med hennes prestationer.

- Sandra Göransson, miljökoordinator Svenska Kraftnät

Kontakta mig

Contact picture

Susanne Hermansson

0767-60 10 08

Kontakta mig >>