HMS-koordinator

I sin roll som HMS-koordinator på Svenska Kraftnät stöttar Carina projektledarna med expertkunskaper inom områdena arbetsmiljö, elsäkerhet, miljö och kvalitet.

Enhet HM fick i uppdrag under 2013 att ta fram ett förslag på en förbättrad organisation gällande arbetet med HMS-frågorna i projektprogrammen. På grund av högt satta mål gällande HMS-arbetet på Svenska kraftnät, samt en hög arbetsbelastning på avdelning Nätutbyggnad behövdes ett nytt arbetssätt tas fram. Huvudsyftet var att ge projektledarna samt programledarna inom avdelning Nätutbyggnad ett förbättrat stöd i sina ansvarsuppgifter inom HMS. Resultatet blev att erbjuda expertstöd med hjälp av konsulter som inom områdena arbetsmiljö, elsäkerhet, miljö och kvalitet. Den nya rollen heter HMS-koordinator, där konsulten ska genom sitt arbete stöttar programledare/huvudprojektledare/projektledare att uppnå projektmål samt att de beslutade projektdirektiven uppfylls.

HMS-koordinatorn (Carina) stödjer programledaren i form av en sammanhållande roll för HMS-frågorna, dvs att Svenska kraftnät uppfyller lagstiftning, normer och standarder samt Svenska kraftnäts egna ställda krav inom de olika sakområdena arbetsmiljö, elsäkerhet, miljö, kvalitet, risk och säkerhet.

HMS-koordinatorn (Carina) utgör även ett operativt expertstöd till projektorganisationen inom bygg- och anläggningsentreprenader i samtliga faser av projektet. Då handlar det om att stödja projektorganisationen och styra ett systematiskt HMS-arbete både i kravställning samt vid uppföljning av projektörer och entreprenörer. HMS-koordinatorn (Carina) utför då även arbetsplatskontroller på byggsajt. HMS-koordinatorn (Carina) anlitas även som stöd till Svenska kraftnäts linjeorganisation gällande systematiskt HMS-arbete, t ex stöd vid framtagning av rutinbeskrivningar och instruktioner.

Exempel på anläggningsprojekt där Carina är/har varit HMS-koordinator är stationsprojekt i Sege (Arlöv, Skåne), kabelprojekt Malevik-Torred (Kungsbacka kommun), stationsprojekt och ledningsprojekt i Söderåsen (Åstorp, Skåne), ledningsprojekt Ekhyddan-Nybro-Hemsjö.

Ansvarig konsult: Carina Ölmskog

Projekttid: 2014-02-20 - Pågående