Hållbarhetsrapportering

Ramboll (fd RSM&CO) har i rollen som projektledare stöttat Relacom i deras arbete med sin hållbarhetsrapport som omfattar hela deras koncern.

"Anna Bellucci Feijen på RSM&CO var projektledare för arbetet med vår hållbarhetsrapport i flera år. Vår rapport omfattar hela Relacom koncernen där samtliga länder har en landspecifik del då verksamheterna och intressenterna till viss del skiljer sig åt. Vi är väldigt nöjda med Annas arbete och med hennes expertis håller Relacoms hållbarhetsrapport hög kvalitet och är konkret. Jag är väldigt stolt över rapporten och Relacoms arbete. Vi arbetar självklart vidare med Anna och RSM&CO”

 - Veronica Ezeyza-Alvear, VD Relacom Group