Forskningsprojekt minskat matsvinn

En utredning av förutsättningarna för nya cirkulära samarbetsmodeller för matsvinnshanteringen inom offentlig sektor.

I ett forskningsprojekt finansierat av Vinnova, Energimyndigheten och Formas, via det strategiska innovationsprogrammet RE:Source, genomfördes tillsammans med det kommunala avfallsbolaget SÖRAB ett forskningsprojekt för minskat matsvinn inom kommunala verksamheter. Projektet utgjorde en del av SÖRAB och SÖRAB-kommunernas avfallsminimerande arbete i linje med ägarkommunernas gemensamt framtagna avfallsplan. 

Projektet genomfördes i form av en förstudie, där möjligheter och hinder för nya cirkulära samarbetsmodeller för matsvinnshanteringen inom offentlig sektor utreddes. Kan ett storköks överblivna mat komma till nytta i en annan av kommunens verksamheter? Studien utmynnade i två konkreta lösningsförslag på hur maten skulle kunna förmedlas mellan olika verksamheter genom en så kallad ”Offentlig symbios”.

Ansvarig konsult: Emma Breitholtz

Projekttid: 2016 - 2017

Sörab