Företagsintern arbetsmiljöutbildning

RSM&CO genomför företagsinterna utbildningar för chefer och skyddsombud på Skruf Snus.

Skruf Snus är ett företag som hela tiden växer, detta innebär att det löpande anställs både nya medarbetare och chefer. Skruf Snus  vill säkerställa att kunskapen hos chefer och skyddsombud kring gällande lagar och krav kopplat till arbetsmiljö är på en hög nivå. Detta gör de genom att årligen genomföra en 4 dagar lång arbetsmiljöutbildning för de nya skyddsombuden och arbetsledande personal.

Varje år genomförs 4 dagar lång utbildning (1 dag i veckan under 4 veckor) för chefer och skyddsombud som tar upp följande ämnen.

  • Ansvarsfördelning inom arbetsmiljön
  • Arbetsmiljölagen
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • AFSar som företaget berörs av
  • Riskbedömning - teori och praktisk övning
  • Kemikaliehantering
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Ergonomi
  • Rutiner för brand, ohälsa, olyckor och andra nödlägen
  • Företagsövergripande rutiner för arbetsmiljöarbetet

RSM&CO har genomförts utbildningen hos oss de senaste 3 åren. Utbildningen har vänt sig till nya chefer och skyddsombud. Utbildningen har varit uppskattad och en av de stora fördelarna är att cheferna och skyddsombuden får samma utbildning samt ges möjlighet att diskutera frågeställningar som kommer upp inom de olika områdena.

Marianne Steene, Skruf Snus

Ansvarig konsult: Erica Klint