Certifieringssystem för SBR

RSM&CO har ett långvarigt samarbete med SBR som succesivt har utvecklats.

SBR - Sveriges Bilåtervinnare riksförbund

SBR är förkortningen på Sveriges Bilåtervinnare riksförbund, Förbundet bildades redan 1961 och är en sammanslutning av företag inom bildemonteringsbranschen. Idag står våra medlemmar för ca 75% av all bilåtervinning.

SBR:s huvuduppgift är att verka för en god utveckling av branschen i samverkan med myndigheter och andra aktörer. Vi arbetar för en sund utveckling av bilåtervinning i Sverige och bevakar våra medlemmars intressen i dessa frågor. Vår målsättning är att hjälpa våra medlemmar att öka återanvändningen och återvinningen av bildelar och råvaror i bilar.

Varför valde vi RSM&CO

RSM & CO är ett företag som har bra erfarenhet och kompetens av olika certifieringssystem, och flera av dess personal har också arbetat för ackrediterade certifieringsorgan. De har dessutom hög kompetens inom miljöområdet, vilket är viktigt för vårt medlemmar. Dessutom har de erfarenhet av såväl stora som små företag.

Hur vi upplever utfallet av samarbetet

Vi har samarbetat med RSM&CO i många år för att etablera och upprätthålla ett certifieringssystem för verksamhetsstyrning åt våra medlemsföretag. Det är ett samarbete som präglats av enkelhet och effektivitet, samtidigt som det bidragit till att våra medlemsföretag har utvecklat sina verksamheter. För att möta kunder och intressenters krav, är det också viktig att visa på ett seriöst certifieringssystem som bedrivs av en oberoende part.

- Michael Abraham, VD SBR

Kontakta mig

Contact picture

Bert-Ola Nilsson

Konsult och kursledare

0706-57 46 17

Kontakta mig >>