Om oss

Under 2018 blev utbildnings- och konsultföretaget RSM&CO en del av Ramboll. Nu tar vi steget fullt ut till att heta Ramboll även i vår utbildningsverksamhet.

Under 2018 blev utbildnings- och konsultföretaget RSM&CO en del av Ramboll. Nu tar vi steget fullt ut till att heta Ramboll även i vår utbildningsverksamhet och vi har lanserat vår nya webb för utbildning.

Ramboll är en ledande samhällsrådgivare med 15 000 experter i 35 länder som designar framtidens städer och samhällen. 

Ramboll har flera konsulter som arbetar som tredjepartsrevisorer eller har erfarenhet av tredjepartsrevisioner inom kvalitet-, miljö-, och arbetsmiljöområdet (ISO 9001, ISO14001, AFS 2001:1, OHSAS 18001) .

Vårt mätlaboratorium i Perstorp är ackrediterat enligt ISO/IEC 17025:2005 för mätningar enligt tabellen som du hittar på länken "Läs mer".

Konsulttjänster

Vårt spektrum av konsulttjänster är brett inom våra kompetensområden. Vi kan hjälpa till med allt från uthyrning av resurser till att stötta och utveckla spetskompetensen i er organisation.

Vi arbetar efter den grundläggande principen att inte krångla till det som kan göras enkelt. Allt för mycket av verksamhetsutveckling och verksamhetsstyrning hamnar i bokhyllan och kommer aldrig till användning på grund av att de system och arbetssätt som tagits fram är för omständiga och omfattande att införa.

Utbildning

Våra utbildningar är populära, det beror bland annat på att alla våra kursledare även är verksamma konsulter inom sitt område. Det ger en unik möjlighet att förmedla hur teori omsätts till praktisk handling. 

I vår utbildningsverksamhet erbjuder vi individuellt anpassade diplomutbildningar, skräddarsydda företagsinterna utbildningar och öppna kurser. Kopplat till utbildningsverksamheten genomför vi kompetenskartläggningar och hjälper till att formulera strategiska kompetensplaner. YH-utbildning genomför vi tillsammans med Folkuniversitetet i deras regi. 

Godkända utfärdare

Vi är godkända utfärdare av miljödiplom enligt Svensk Miljöbas samt även godkända utfärdare av kvalitetsdiplom enligt Svensk Kvalitetsbas.

 

Svensk Kvalitetsbas

Svensk miljöbas