Vi ställer inte in utan ställer om!

Vardagen för många har förändrats i och med utbrottet av Covid-19 (SARS-CoV-2). Vi på Ramboll är väl rustade för att fortsätta vårt arbete åt våra kunder, däremot kommer det att ske en del förändringar i vår kursverksamhet. Vi väljer att fokusera på att ställa om istället för att ställa in och arbetar på att ta fram alternativa digitala lösningar för våra kurser.

Vardagen för många har förändrats i och med utbrottet av Covid-19 (SARS-CoV-2). Vi vidtar proaktiva åtgärder för att undvika spridning av Coronavirus och följer naturligtvis instruktioner och riktlinjer från lokala myndigheter.


Vi på Ramboll är väl rustade för att fortsätta vårt arbete åt våra kunder, däremot kommer det att ske en del förändringar i vår kursverksamhet. Vi tar utbrottet av Covid-19 på största allvar och för både våra kursdeltagares och kursledares hälsa har vi beslutat att ställa in våra fysiska kurstillfällen fram till och med 14 april, men det kan bli längre än så.

Vi ställer inte in utan ställer om

Vi väljer att fokusera på att ställa om istället för att ställa in och arbetar på att ta fram alternativa digitala lösningar för våra kurser. Ni som deltar på kurser under våren som blir berörda av detta får 15% rabatt på kursavgiften. Vi har lång erfarenhet av distansutbildning och e-Learning och är övertygade om att vi kommer kunna ta fram koncept som fungerar för de flesta av våra utbildningar.


Ni kursdeltagare som blir berörda nu snarast kommer vi att kontakta personligen och informera om vad som händer.


Vänliga hälsningar

Utbildningsteamet på Ramboll


Nytt digitalt kursutbud

Vi kommer inom kort att komplettera vårt befintliga kursprogram med flera nyheter på distans så håll ögonen öppna!


Under tiden vill vi tipsa er om våra kostnadsfria webbinarier som ni inte får missa!

Kontakta mig

Contact picture

Andreas Jansson

Konsult och kursansvarig

0733-27 90 71

Kontakta mig >>
Webbinarium - Vässa era interna revisioner

Webb

Anmälan >>
Webbinarium - Få struktur på ditt hållbarhetsarbete

Webbinarium

Anmälan >>
Webbinarium - Fallgropar i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Fallgropar i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Anmälan >>