Vässa era interna revisioner_webb

Med anledning av det stora intresset för vårt webinarium Vässa era interna revisioner och att flera hört av sig för att de missade det så kör vi nu ett ytterligare tillfälle den 27 september!

Att göra värdeskapande revisoner i sin egen verksamhet, ger värdefull kunskap om hur väl man lever upp till olika intressenters förväntningar och krav eller inte. Genom att ha ett genomtänkt och verkningsfullt angreppsätt för att planera, förbereda och genomföra revisionerna samt rapportera resultatet, så får man ett större intresse och engagemang hos såväl företagets ledning, revisorerna själva och de som berörs ute i verksamheten. Revisionen blir då en tillgång för att minimera risker och utveckla verksamheten!

Webinarium - Vässa era interna revisioner!

Vårt webinarium ger er inspiration för att vässa era interna revisioner! Vi går igenom internrevisionens ”fem dödssynder och ni får höra hur man känner igen, och får förslag på lösningar för de vanligaste bristerna:

  • Ointresserad ledning
  • Slentrianmässig planering
  • Bristfällig revisionsmetodik
  • Ingen respons på utfärdade iakttagelser
  • Oattraktiv redovisning

 

Kontakta mig

Contact picture

Andreas Jansson

Konsult och kursansvarig

0733-27 90 71

Kontakta mig >>