Vanliga frågor Nya ISO 9001:2015

Vi får in en del frågor med anledning av den nya utgåvan av ISO 9001. Här har vi besvarat de vanligaste frågorna. I vissa fall finns det dock en osäkerhet när det gäller de bedömningar som olika tredjepartsrevisorer kan förväntas göra, men det är ju även något som gäller för den tidigare utgåvan av standarden.

Hur länge till kommer ISO 9001:2008 fortsätta att erkännas och revideras ?

Den 15 september 2018 är den kritiska dagen. Då måste övergång till nya standarden vara klar om man vill behålla sina certifikat.

Kan jag uppgradera till ISO 9001:2015 i samband med en omcertifiering ?

Det är lämpligt att göra det i samband med en omcertifiering. Men om det passar er bättre kan ni göra det både tidigare eller senare i överenskommelse med ert certifieringsorgan. En omcertifiering innebär för det mesta att revisionen tar lite extra tid. Tack vara det kan man kanske undvika extra dagar vilket gör att man spara några kronor. Om man tar en uppgradering i samband med en normal uppföljning kommer de flesta certifieringsorgan att utöka omfattningen av revisionen vilket innebär en högre kostnad.

Vi håller just nu på med att certifiera oss mot ISO 9001:2008, vad skall vi göra?

Är det viktigt för er att få certifikat så fort som möjligt så är det bäst att gå på 2008 års utgåva. Annars tycker jag att det är bättre att gå mot den nya standarden även om det tar lite längre tid för er att få certifikatet. Den viktigaste anledningen är att ni får med de delar av nya ISO 9001-kraven som är värdeskapande. Det gäller till exempel analysen av organisationen i sitt sammanhang, en sund processorientering och ett riskbaserat tänkande.

Hur har dokumentationskraven förändrats i nya standarden?

Generellt sett har de formella kraven på specificerande dokument minskat med kraven på redovisande dokument är oförändrat. Det finns inget formellt krav på dokumenterade rutiner eller en beskrivning av organisationen. Men för de flesta företag är det dock bra att i rimlig omfattning ha dokumenterat centrala arbetssätt.

Standarden nämner inte en kvalitetsmanual. Krävs det fortfarande?

Även om det inte uttryckligen krävs så måste organisationen veta var högsta nivån är på specificerande dokument. Redan tidigare var det fritt fram att kalla topp-dokumentet/dokumentsamlingen vad man ville, kvalitetshandbok, verksamhetsmanual eller vad man tyckte var passande.

Ledningens representant har tagits bort. Hur skall systemets prestanda rapporteras till högsta ledningen nu?

I gamla standarden fanns krav på ledningens representant. Det var alltså den person som ansvarade för att ledningssystemet uppfyllde ställda krav, rapporterade till ledningen om utfallet och dessutom skulle säkerställa att medvetenheten om kundkrav befrämjades i hela organisationen. Även i framtiden kan ledningen kan lägga ut arbetsuppgifter på det sätt de önskar. Det kan till exempel vara en person som har huvudansvar för rapporteringen eller så kan det vara utlagt på flera medarbetare. Men det är alltid ledningen som har ett kollektivt ansvar för ledningssystemets funktion och utveckling.