Välgörenhetscheck VT2018

Under vårterminen 2018 har har alla våra kursdeltagare fått 100 kronor per person att ge till välgörande ändamål. Det är kursdeltagaren som bestämmer till vilken av våra fyra utvalda organisationer som deras 100-lapp ska gå. Här ser ni fördelningen av era 100-lappar under våren 2018.

RSM&COs Välgörenhetscheck vt2018

Barncancerfonden

Barncancerfondens vision är att utrota barncancer. Vi arbetar för att bekämpa barncancer och se till att drabbade barn, ungdomar och deras familjer får den vård och det stöd de behöver. Varje år drabbas 300 barn av cancer. Men det finns hopp. Fler barn än någonsin besegrar idag sin cancer. Din gåva gör skillnad.

Läkare utan gränser

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation med världen som arbetsfält. Läkare Utan Gränser bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett deras politiska åsikt, religion eller etniska tillhörighet.

Organisationen har egna projekt i över 70 länder. Under ett år skickar Läkare Utan Gränser ut cirka 2 300 internationella fältarbetare på sammanlagt 4 200 uppdrag. Tillsammans med 26 000 lokalt anställda bedriver dessa verksamheten i fält.

WaterAid

WaterAid förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i några av världens fattigaste samhällen. Vi samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov.

WaterAid har verksamhet i 37 länder och sedan starten 1981 har 25 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 24,1 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av vårt arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009.

WWF

Naturen är lika ömtålig som en spegling i vatten. Det behövs inte mycket att förstöra den, men det tar lång tid att återställa den. Världsnaturfonden WWF arbetar med att skydda de sista ännu orörda tropiska vildmarkerna, med att kraftsamla för att rädda korallreven med alla sina arter och att skydda de skogar där människoaporna fortfarande lever. WWF kämpar också för att bevara de sista vildmarkerna i Afrika, den biologiska mångfalden i Borneos hjärta och de utrotningshotade tigrarna i Asien. Arbetet bedrivs idag i närmare 100 länder och verksamheten finansieras till största delen med gåvor från allmänheten. Tack för ditt värdefulla stöd!