Vägen till ett hållbart arbetsklimat - Webbinarium 14 februari kl 10:00 - 11:00

Trots att många verksamheter jobbar aktivt med arbetsmiljöfrågor skadas och insjuknar medarbetare på grund av arbetet. Vad beror det på och hur kan man minska detta?

Vägen till ett hållbart arbetsklimat

Under detta webinarium kommer vi att ge er tips på hur man kan skapa ett hållbart arbetsklimat där medarbetaren trivs och mår bra, och som samtidigt är lönsamt.

Ur webbinariets innehåll

  • Varför uppstår arbetsrelaterade skador och ohälsa?
  • Chefernas ansvar och betydelse för arbetsmiljön
  • Hur skapar man en hållbar arbetsmiljö för så väl arbetsgivaren som för den som arbetar i verksamheten?

 

Datum: 14 februari

Tid: 10:00 - 11:00

Kostnad: Deltagande är helt kostnadsfritt

Klicka här för att anmäla dig