Utveckling av ledningssystem för hållbarhet

Nu drar vi igång en unik satsning för dig som är intresserad av att få struktur på ditt hållbarhetsarbete! I nätverksform kommer vi att hjälpa dig och ett antal deltagare att utveckla och införa ett hållbarhetsledningssystem i era verksamheter.

Syftet med nätverket är tydligt. Det handlar självklart om kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte men det är inte det slutliga målet. När vi går i mål ska ni ha grunden klar för ett fungerande hållbarhetsledningssystem, implementerat i er verksamhet.

Uppstart sker i februari 2020 och vi beräknas vara klara vid årsskiftet 2020/2021.

 

Mer information om nätverket

Deltagarna ska få med sig den kunskap, de praktiska exempel och de mallar och verktyg som behövs för att på ett enkelt och effektivt sätt kunna skapa struktur på sitt hållbarhetsarbete. Detta ska ske genom ett progressivt införande av styrning som utvärderas i varje steg för att vi gemensamt ska dra lärdomar av vad som funkar bra och mindre bra i era verksamheter, samt hur mallar och verktyg kan anpassas och vidareutvecklas. Eftersom arbetet sker i nätverksform förväntas ett aktivt deltagande på och mellan mötena och att ni är beredda att dela med er av era erfarenheter.

När vi är klara kommer ni också ha ett kontaktnät att bolla frågor i, stort som smått. Finns intresse kommer nätverket självklart att kunna fortsätta träffas men inte med samma dedikerade mål utan mer som traditionellt nätverket. Utveckling och införande av hållbarhetsledningssystem kommer ske i nätverksform med 5-8 deltagande företag per nätverk.

Upplägg

Totalt blir det 7 nätverksträffar/workshops. Plats för nätverksträffarna kommer i första hand vara hos Ramboll i Göteborg. Eventuellt kan det bli aktuellt med platsbesök hos någon av deltagarna om det finns intresse av det i gruppen. Varje nätverksträff/workshop pågår mellan 09:30 – 16:00. Teori varvas med praktik och tid ges för att börja ta fram dokumentation på träffarna. Genomgång av resultatet från föregående träff är en stående punkt, inkl. en gemensam utvärdering av införandet i respektive organisation. Möjlighet kommer finnas att ställa kortare frågor och få feedback mellan mötena per telefon eller mejl.

Deltagarna får:

 • Verktyg och mallar för att bygga ut befintligt ledningssystem eller införa nytt

 • hållbarhetsledningssystem

 • Rådgivning och stöd för en effektiv implementering

 • Kompetensutveckling (motsvarande ca 40 timmar utbildning)

 • Kontakter och erfarenhetsutbyte

 

Deltagarna förväntas:

 • Medverka på nätverksträffarna

 • Avsätta tid för att jobba med utveckling av egna ledningssystemet mellan nätverksträffarna

 • Utvärdera tillämpligheten i styrningen

 • Lämnar feedback / delar med sig av sina erfarenheter.

 • Utser en kontaktperson

 • Kan tänka sig att bli referensföretag

Kostnad
26.500 kr per deltagande företag

Intresserad? Kontaka Oscar eller Maria för mer information!

Kontakta mig

Contact picture

Oscar Ölund

Konsult och kursledare

0708-59 96 72

Kontakta mig >>