Nya ISO 9001 & 14001

Nu är det hög tid att komma igång med anpassningsarbetet och med att ta sig an de nya standardernas förändrade krav. Kanske har man föredömligt nog börjat med en GAP-analys och identifierat sina luckor och vad man behöver utveckla. Men var ska man börja? Ladda ner och gör vårt självskattningstest och få en indikation på hur ni ligger till och få exempel på hur ni kan arbeta vidare med era brister.

Var ska man börja?

Det är nu mindre än ett år kvar tills de äldre standarderna för ISO 14001 och 9001 upphör att gälla. Om man inte i god tid innan har anpassat sina ledningssystem och sin verksamhet för att möta kraven i ISO 9001:2015 eller ISO 14001:2015 riskerar man att bli utan certifikat. Man riskerar därmed att krav från kunder och beställare inte längre är uppfyllda, vilket kan påverka kundrelationerna negativt.

Det är därför hög tid att komma igång med anpassningsarbetet och med att ta sig an de nya standardernas förändrade krav. Kanske har man föredömligt nog börjat med en GAP-analys och identifierat sina luckor och vad man behöver utveckla. Men var ska man börja?

Förslagen är många: Intressentanalys, omvärldsanalys, riskanalys, SWOT, miljöaspektbedömning med livscykelperspektiv, identifiering av bindande krav, workshop med ledningsgruppen. Angreppssätten är ibland lika många som det finns verksamheter och kanske är det just där sanningen ligger. Man behöver hitta den lösning som passar den egna verksamheten bäst, beroende på var man befinner sig idag. Sedan är det bra att lägga upp en plan, kraftsamla och kanske också ta externt stöd.

 

Självskattningstest

Var befinner ni er idag?

Ladda ner och gör vårt självskattningstest och få en indikation på hur ni ligger till och få exempel på hur ni kan arbeta vidare med era brister.

Ladda ner som PDF

Behov av mallar och exempel?

Här har vi samlat några mallar som kan hjälpa er att komma igång med arbetet.

Vill du veta mer om standarderna?

Har ni behov av att kompetensutveckla er för att få kunskap om hur de nya standarderna påverkar er verksamhet? Då kan vi rekommendera att ni går våra utbildningar i de nya standarderna, Nya ISO 9001 och Nya ISO 14001.

Kontakta mig

Contact picture

Andreas Jansson

Konsult och kursansvarig

0733-27 90 71

Kontakta mig >>

Kontakta mig

Contact picture

Johan Sund

Konsult och kursledare

0708-59 96 71

Kontakta mig >>