Stor satsning på arbetsmiljöområdet

Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar 75 miljoner kronor på stöd till arbetsmiljöutbildning. Stödet administreras av AFA Försäkring och kan omfatta upp till 70% av utbildningskostnaden. Stödet börjar gälla den 1 januari 2021. Ramboll är ansluten och godkänd utbildningsanordnare.

Pengarna kommer att avsättas fram till och med 2023 för arbetsmiljöutbildningar. Satsningen omfattar alla företag och organisationer inom privat sektor med kollektivavtal inom Svenskt Näringsliv, LO och PTK och som tecknat Trygghetsförsäkring vid arbetsskada.

Arbetsmarknadens parter vill skapa förutsättningar för en gemensam kunskapsbas på arbetsplatsen för det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det nya stödet ska särskilt stödja gemensamma utbildningsinsatser, där såväl chefer som arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans. Stödet omfattar både arbetare och tjänstemän inom privat sektor och ska gynna samverkan och skapa dialog i arbetsmiljöarbetet utifrån arbetsplatsens behov.

Ramboll är ansluten och godkänd utbildningsanordnare av AFA Försäkring och här kan du läsa mer om våra arbetsmiljöutbildningar.

Vem kan söka stöd?

Satsningen omfattar alla företag och organisationer med minst en anställd inom privat sektor som har tecknat kollektivavtal och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för de anställda. Läs mer.

Om chef och skyddsombud/arbetsmiljöombud deltar gemensamt på utbildningen utgår stöd med upp till 70 procent av deltagaravgiften, annars utgår stöd med upp till 50 procent av deltagaravgiften.

Vilken typ av utbildningar kan man få stöd för?

Utbildningarna kan vara öppna eller företagsanpassade, digitala eller fysiska. Även e-utbildningar kan godkännas om de är av lite större omfattning. Vi på Ramboll lanserar en mer omfattande E-learning inom arbetsmiljö i början av året - håll utkik!

Här finns exempel på utbildningar som omfattas av stödet. Läs mer.

Frågor

Om det är något du undrar över är det bara att kontakta oss! Vårt utbud av företagsinterna utbildningar är större än det öppna kursutbudet - vi sätter gärna ihop en företagsanpassad lösning utifrån era behov och önskemål.

Kontakta mig

Contact picture

Johan Sund

Konsult och kursledare

0708-59 96 71

Kontakta mig >>