Åsa Lindelöf medverkar på SFKs World Quality Day

Tema: Innovativa organisationer & hållbar framgång

Vi är stolta över att vår kollega Åsa Lindelöf medverkar på SFKs World Quality Day 2016 i Stockholm 10 november. Åsa kommer att dela med sig av handfasta knep på hur man får igång och upprätthåller arbetet med förbättringar inom sin organisation under programpunkten Hitta drivet i förbättringsarbetet.

SFK - Svenska Förbundet för Kvalitet