Samarbete med We Effect

RSM&CO har under 2016 ett samarbete med hjälporganisationen We Effect där vi har ett gemensamt Probono projekt.

Projektet är en del i We Effects arbete med att i enlighet med ISO 9001 effektivisera sitt arbetssätt i för att långsiktigt minska fattigdomen i världen och öka jämställdheten.

Om We Effect

We Effect är en biståndsorganisation som sedan 1958 tänker och agerar långsiktigt; för att förändringar ska bestå. Hjälp till självhjälp är ledstjärnan i vårt arbete i 25 länder i fyra världsdelar. Vår vision är en rättvis och hållbar värld fri från fattigdom.

Läs mer om We Effect