Missa inte att registrera era kemikalier!

Den 31 Maj 2018 ska alla ämnen som tillverkas inom eller importeras till EU i mängder över 1 ton per år vara registrerade hos den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA.

Kravet gäller alla ämnen, även sådana som ingår i blandningar t.ex. lim och färg.

Registreringsprocessen är tidsödande och arbetet bör påbörjas så snart som möjligt.

Vi kan hjälpa er med att ta reda på om och hur ni berörs av lagstiftningen och bistå er i det fortsatta arbetet.

Kontakta Charlotta för mer information. 

Tjänster

Teaser image

Stöd med REACH, RoHS och Conflict minerals

Antalet tillgängliga kemiska produkter ökar konstant och risker för spridning av gifter i miljön likaså. De senaste åren har det blivit ökat fokus på kemikalier i varor/komponenter. Kraven kan kännas både överväldigande och svåra att efterleva.

Läs mer >>