Ramboll har förvärvat RSM&CO

Ragn-Sells har sålt konsult- och utbildningsföretaget RSM&CO till Ramboll. Avyttringen är ett led i genomförandet av Ragn-Sells nya strategi som fokuserar på omställningen till en cirkulär ekonomi och ett tydligt materialfokus.

– Specialistkompetens växer bäst bland likasinnade och därför är vi säkra på att den verksamhet som drivits inom RSM&CO nu kommer få goda förutsättning att utvecklas under Rambolls regi, säger Lars Lindén, koncernchef på Ragn-Sells.

Ramboll växer inom hållbarhet

- Medarbetarna i RSM&CO har en kompetens och ett nytänkande som vi välkomnar. Det ska bli spännande att kombinera våra affärer och vårt smarta kapital. Vi är två företag med starka värderingar som går ihop för att tillsammans utmana branschen. Vi ser att våra idéer kring affärsmodeller och digitala erbjudanden stämmer överens och därför tycker vi att det är en bra matchning, säger Niklas Sörensen, vd på Ramboll i Sverige.

- Vi har insett att vi har ett gemensamt synsätt. Båda företagen lägger vikt vid att förstå kundernas utmaningar samtidigt som vi vill använda vår kunskap för att skapa värde för samhället och dess invånare. Det har också varit avgörande att Ramboll vill integrera RSM&COs tjänster i sitt befintliga erbjudande för att utveckla sin verksamhet, säger Daniel Doeser, vd på RSM&CO.

– Ramboll satsar hårt på miljö och hållbarhet, och att kombinera vårt starka team i Sverige med RSM&COs unika kompetens och erfarenhet kommer ytterligare att stärka erbjudandet till kunder både i Sverige och globalt. Våra nya medarbetare kommer att jobba på den nordiska marknaden och blir en del av ett globalt nätverk., säger Lone A. Clowes, Nordenchef för Ramboll Environment & Health.

Kortsiktigt kommer detta inte att påverka pågående affärsrelationer utan de löper på som planerat. På lite längre sikt kommer det innebära ett bredare utbud av tjänster med en bättre geografisk spridning för er kunder.

Om Ramboll

Ramboll är en ledande samhällsrådgivare med 13 000 experter i 35 länder som designar framtidens städer och samhällen. Bolaget drivs av nytänkande lösningar och tror på att ge tillbaka till samhället.

Ramboll ägs av stiftelsen Ramboll Foundation. Att vara stiftelseägda ger bra förutsättningar att arbeta långsiktigt. Årligen ger stiftelsen finansiellt stöd till forskning, utbildning och humanitärt bistånd.