Nya ISO 45001:2018

Efter att ha skjutits upp under lång tid är den nu här – ISO 45001:2018, den nya arbetsmiljöstandarden. Standarden kommer på sikt att ersätta OHSAS 18001. Precis som för ISO 9001:2015 och 14001:2015 sker övergången till den nya standarden under en treårsperiod. 

Verksamheter blir allt mer medvetna om att en bra arbetsmiljö är ett måste för att kunna attrahera och bibehålla kompetent personal. Allt fler kunder ställer dessutom konkreta krav på sina leverantörers arbetsmiljöarbete. Detta har bidragit till att trenden för arbetsmiljöcertifiering pekar starkt uppåt. Antalet arbetsmiljöcertifierade verksamheter i Sverige har ökat med ca. 70% under de senaste 3-4 åren.

Utbildning

Vill du veta mer om den nya standarden? Passa då på att anmäla dig till vår utbildning ”Nya ISO 45001” där vi går igenom standarden i dess helhet.

GAP-Analys

Är ni idag certifierade enligt OHSAS 18001 och undrar vad ni behöver göra för att uppfylla de förändrade kraven i ISO 45001? Eller är ni inte certifierade idag, men har ambitionen att bli det? Enligt vår erfarenhet är att en gap-analys ett utmärkt steg att börja med. En gap-analys ger er tydliga besked om vilka områden som ni behöver utveckla för att nå en certifieringsbar nivå enligt kraven i ISO 45001:2018.

Lagbevakning

Vår lagbevakningstjänst är ett enkelt verktyg för att hålla sig uppdaterad med förändringar inom miljö- och arbetsmiljölagstiftningen.

Kontakta mig

Contact picture

Johan Sund

Konsult och kursledare

0708-59 96 71

Kontakta mig >>