Nu kan vi erbjuda en ny kurs i säkerhetsskydd!

Det finns ett stort behov i Sverige att öka förmågan i olika verksamheter att analysera och hantera säkerhetsskyddet. Utbildningen syftar till att ge dig ökad kompetens kring vad säkerhetsskydd är, hur det styrs och hur kraven hanteras i praktiken.

Det finns ett stort behov i Sverige att öka förmågan i olika verksamheter att analysera och hantera säkerhetsskyddet. Den nya säkerhetsskydds-lagstiftningen från 2019 har ställt ökade krav på både myndigheter och näringsliv, som har behövt skärpa upp sina rutiner, processer och arbetssätt. Ny lagremiss 2021 ställer ytterligare krav på verksamheter som omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen.

Det är en stor utmaning att förstå och följa komplex kravställning som finns och att finna goda samarbeten sinsemellan för att kunna upprätthålla det adekvata skyddet som lagstiftningen, och i förlängningen exempelvis säkerhetsskyddsavtal, syftar till.

Genom denna utbildning får du förutom teori om säkerhetsskydd (säkerhetsskyddsplanering, personalsäkerhet, informationssäkerhet och fysisk säkerhet) även möjlighet att diskutera konkretiseringar hur hanteringen av säkerhetsskyddet genomförs i praktiken.

Läs mer här!

Kontakta mig

Contact picture

Karin Palmblad

Konsult och kursledare

070-724 70 00

Kontakta mig >>