Konsultstöd på distans

Det är alltid trevligt att träffa våra kunder men vardagen har för många förändrats i och med utbrottet av Covid-19, vilket medfört att fysiska möten till stor del undviks för närvarande. Vi på Ramboll är väl rustade för att fortsätta vårt arbete åt våra kunder, och vi har ställt om flera av våra tjänster till att utföras på distans!

Vi använder etablerade verktyg som Skype/Teams/ GoToWebinar etc. och har god erfarenhet att planera, och genomföra uppdragen på ett effektivt och värdeskapande vis. Det du behöver är en dator med fungerande ljud, mikrofon, kamera och en stabil internetuppkoppling.

Följande tjänster vill vi särskilt lyfta fram som kan utföras på distans:

Uppgradera till nya arbetsmiljöstandarden ISO 45001:2018

Vi utför en gap-analys på distans för att identifiera vilka åtgärder som behöver göras för att uppfylla kraven i respektive standard. Ni erhåller en konkret handlingsplan som ni kan arbeta vidare med.

Vill du veta mer, kontakta Johan Sund.

Uppgradera till nya energiledningsstandarden ISO 50001:2018

Vi utför en gap-analys på distans för att identifiera vilka åtgärder som behöver göras för att uppfylla kraven i respektive standard. Ni erhåller en konkret handlingsplan som ni kan arbeta vidare med.

Vill du veta mer, kontakta Johan Sund.

Internrevision av ledningssystem

Vi har goda erfarenheter av att genomföra revisioner på distans. Vi utför revisioner av ledningssystem som bygger till exempel på ISO 9001, 14001, 45001, 50001 mm.

Vill du veta mer, kontakta Andreas Jansson.

Lagidentifiering och lagrevisioner

Vi utför identifiering av vilka miljö- och arbetsmiljöförfattningar som berör er verksamhet och beskriver kortfattat hur de berör just er verksamhet. Vi kan också göra en granskning av hur ni efterlever kraven.

Vill du veta mer, kontakta Niclas Holm.

Företagsanpassade distansutbildningar

Vi har ett brett utbud av kurser som vi tillsammans med er kan skräddarsy till ett upplägg som passar just era behov. Låt dig inspireras av vårt program med öppna distansutbildningar som du hittar här.

Vill du veta mer, kontakta Andreas Jansson.

 

Kontakta mig

Contact picture

Andreas Jansson

Konsult och kursansvarig

0733-27 90 71

Kontakta mig >>

Kontakta mig

Contact picture

Johan Sund

Konsult och kursledare

0708-59 96 71

Kontakta mig >>

Kontakta mig

Contact picture

Niclas Holm

0709-11 99 74

Kontakta mig >>