Invasiva arter och biologisk mångfald

Vad är en invasiv art och varför är spridningen av invasiva arter ett stort hot mot den biologiska mångfalden? Vad kan vi göra som privatpersoner, företag och som samhälle för att bekämpa invasiva arter? Missa inte vårt kostnadsfria webbinarium!

Vad är en invasiv art och varför är spridningen av invasiva arter ett stort hot mot den biologiska mångfalden? Vad kan vi göra som privatpersoner, företag och som samhälle för att bekämpa invasiva arter?

 

Webbinarium invasiva arter

 

Webbinariet ger en grundläggande kunskap om invasiva arter i Sverige. Vi ger exempel på hur de kan se ut och vad vi kan göra för att bekämpa dem. Vi går även igenom vilka lagkrav som finns idag och vad som är på gång. Arbetet med invasiva arter är även kopplat till EU:s taxonomi, där ett av de sex miljömålen handlar om biologisk mångfald och inkluderar krav på hanteringen av invasiva arter. Under webbinariet tittar vi på taxonomins koppling till arbetet med invasiva arter och hur det påverkar små och stora företag i Sverige.

Klicka här för att anmäla dig!

Webbinarieledare

Joseph Wastie och Sara Snöbohm, Ramboll Environment & Health

Kontakta mig

Contact picture

Sofia Askengren

Marknad & Kommunikation

0709-11 99 78

Kontakta mig >>