ID06 Kompetensdatabas

Ramboll är nu ackrediterade av ID06 och har möjligheten att koppla kursbevis direkt till kursdeltagarnas ID06-kort. ID06 lanserades av Sveriges Byggindustrier år 2006 för att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser i byggbranschen.

ID06 lanserades av Sveriges Byggindustrier år 2006 för att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser i byggbranschen. Det är ett system för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen och kunna koppla varje person till en arbetsgivare.

2017 lanserades databasen ID06 kompetensdatabas som gör att utbildningsbevis gällande relevanta krav utbildningar (t.ex. lagkrav eller branschkrav) kan registreras direkt på personens ID06-kort och kan läsas av med ID06 kortläsare.

 

 

Vi erbjuder kostnadfri registrering i ID06 för de kursdeltagare som önskar det. 

 

Kontakta mig

Contact picture

Andreas Jansson

Konsult och kursansvarig

0733-27 90 71

Kontakta mig >>