Höstens kurser 2019

Höstens kursfolder är här! Vi har flera spännande nyheter i höstens kursutbud, bland annat Vägen till ett hållbart arbetsmiljö klimat och Utveckla en hållbar leverantörskedja.

Vi får ofta höra att vi har engagerade och kompetenta kursledare, vilket är precis vad vi strävar efter. En anledning till att våra kursledare får så goda omdömen i våra kursutvärderingar är att de dagligen arbetar som konsulter ute hos våra kunder. Vi är nämligen övertygade om att praktisk erfarenhet från verkligheten är en förutsättning för att skapa engagemang och lärande.

Vår starka verklighetsförankring gör även att utbildningarna får ett aktuellt och användbart innehåll. Ambitionen är att våra kursdeltagare snabbt skall kunna omsätta det de lärt sig i konkreta handlingar på hemmaplan. Vi varvar alltid teori med praktiska övningar och fokuserar på enkla och praktiska lösningar som vi vet fungerar. 


Det är viktigare än någonsin att kompetensutveckla sig och att hålla sig i framkant inom sitt område. Detta kan ske genom våra populära utbildningar. Vi erbjuder både öppna kurser, företagsinterna utbildningar, seminarier
och webb-utbildningar. 


Klicka här för att ladda ner kursfoldern som PDF