Frukostseminarium Väderholmen

28 april bjuder RSM&CO in till ett kostnadsfritt frukostseminarium på Väderholmens gård i Sollentuna. Vi bjuder på frukost och därefter kan du ta del av föredrag och diskutera bland annat senaste nytt inom miljö- och arbetsmiljölagstiftningen samt farligt gods.

RSM&CO bjuder in till ett kostnadsfritt frukostseminarium på Väderholmens gård i Sollentuna. Vi bjuder på frukost och därefter kan du ta del av föredrag och diskutera följande ämnen:

- Farligt gods

Föreskrifterna om transport av farligt gods på väg har uppdaterats 2017. Vi ger dig information om vilka verksamheter som berörs av reglerna om farligt gods samt ger exempel på vad kraven innebär.

- Miljödiplomering

Miljödiplomering är ett miljöledningssystem anpassat för små och medelstora företag. Ni får veta vad miljödiplomering innebär, likheter och skillnader jämfört med ISO 14001 och fördelarna för verksamheten. Vi berättar också vilka metoder, mallar och hjälpmedel som RSM&CO erbjuder för att hjälpa företag med miljödiplomering.

- Arbetsmiljöarbete

Nu är det snart ett år sedan de nya kraven om organisatorisk och social arbetsmiljö trädde i kraft. Vi ger dig tips på hur du kan integrera kraven i företagets systematiska arbetsmiljöarbete.

- Senaste nytt inom miljö- och arbetsmiljölagstiftningen

Vi går igenom det senaste som hänt och vad som är på gång när det gäller nyheter och förändringar av lagstiftningen inom miljö- och arbetsmiljöområdena.


Var: Väderholmens gård Brunkebergsåsen 1 191 36 Sollentuna

När: 28 april 2017

Tid: 08:00 - ca 10:00 Frukost från kl 07:30)

Anmälan

Seminariet är kostnadsfritt men om du anmäler dig och sedan får förhinder vill vi att du meddelar oss.

Du anmäler dig enklast via denna länk