Frukostseminarium Kvalitetsdiplomering

Ställer era kunder krav på kvalitetsledningssystem? Eller vill ni helt enkelt utveckla er verksamhet och kvalitetssäkra er tjänst eller produkt? Kom på vårt frukostseminarium i Göteborg 3:e mars så berättar vi mer om kvalitetsdiplomering!

Kvalitetsdiplomering

Ställer era kunder krav på kvalitetsledningssystem? Eller vill ni helt enkelt utveckla er verksamhet och kvalitetssäkra er tjänst eller produkt? Då kan vi hjälpa er att införa ett enkelt och resurseffektiv kvalitetsledningssystem, samt verifiera resultatet genom att kvalitetsdiplomera er verksamhet.

Kvalitetsdiplomering är en helt nystartad form av diplomering, grundad 2016 av föreningen Svensk Kvalitetsbas.

Syftet med kvalitetsdiplomering är att möta små och medelstora verksamheters behov av att kvalitetssäkra sin produkt eller tjänst samt behov att kunna visa upp ett strukturerat kvalitetssäkrat kvalitetsledningssystem gentemot sina kunder och vid upphandlingar.


Ett enklare ISO 9001

Systemet baseras på grundkraven i ISO 9001 men har färre dokumentkrav och fokuserar mer på enkelhet, användarvänlighet och kvalitetssäkring av verksamheten.

RSM&Co är godkända utfärdare av kvalitetsdiplom, har flera godkända revisorer, erbjuder utbildningar och erbjuder även löpande stöd i införandet vilket gör att vi kan presentera helhetslösningar för verksamheter som vill bli kvalitetsdiplomerade.

Att ha ett väl fungerande kvalitetsledningssystem visar inte bara att verksamheten har ett aktivt förbättringsarbete, det gör er också konkurrenskraftiga, kostnadseffektiva och inger förtroende.


Anmälan

Datum: 3 mars

Tid: 08:30 - 10:00

Seminarieledare: Sofie Engel

Seminariet är kostnadsfritt

Klicka här för att anmäla dig