Frukostseminarium i Linköping

Välkommen på frukostseminarium i Linköping 8 oktober och lyssna på bland annat nyheter inom miljö- och arbetsmiljölagstiftningen. Läs mer och anmäl dig!

Missa inte vårt kostnadsfria frukostseminarium den 8 oktober i Linköping!

Datum: 8 oktober

Tider: 08:00 - 09:30 (Frukost från 07:30)

Plats: Sky Hotel, Tornbyvägen 1, 582 73 Linköping

Kostnad: Deltagande är kostnadsfritt men vi vill att du meddelar oss om du får förhinder, annars debiterar vi en avgift på 250 kr.

Program

Nya regler för giftinformation för kemiska produkter

Annica Blissing från KemRisk kommer att informera om de nya reglerna för giftinformation för kemiska produkter.

  • Bilaga VIII till CLP
  • Ansvarsfördelning inom leverantörskedjan
  • Nya märkningsuppgifter

 

Nya ADR 2019, Transport av farligt gods på väg

Alla som är involverade i en transportkedja med farligt gods behöver säkerställa att reglerna följs, det gäller t.ex. avsändare, transportörer, förpackare, lastare/lossare och mottagare.

Det nya regelverket ADR 2019 trädde i kraft 1/1 2019 och sedan 1/7 2019 får ADR 2017 inte längre tillämpas.Vi går igenom några av de viktigaste ändringarna i ADR 2019, bland annat gällande:

• Värdeberäknad mängd
• Märkning och etikettering
• Litiumbatterier
• Föremål, maskiner och utrustning

Föreläsare: Helena Kjellberg, Ramboll Environment & Health

Effektiv kompetensutveckling med digitala verktyg

Med kombinationen av digitala verktyg och våra konsulters gedigna kompetens har vi många möjligheter att förmedla kunskap, på de sätt som passar både verksamheten och era medarbetare bäst!

Vi berättar kort om våra flexibla och effektiva utbildningsalternativ – öppna utbildningar, företagsanpassade utbildningar, digitala utbildningar – samt blended learning, som kombinerar det digitala och utbildning eller en workshop på plats hos er. Ni får också se exempel på en virtuell skyddsrond som drastiskt minskar antalet olyckor på en arbetsplats.

Föreläsare: Cecilia Houtkamp, Ramboll Digital & Education

Nyheter inom miljö- och arbetsmiljölagstiftningen

Vi berättar kort om vad som har hänt i lagstiftningen inom miljö- och arbetsmiljöområdena under 2019 och lite om vad som är på gång framöver. Vi kommer bland annat att beröra följande ämnen:

• Anmälningspliktiga verksamheter
• Begränsningar av kemikalier
• Medicinska kontroller i arbetslivet
• Avfallshantering – ökade krav på registrering

Föreläsare: Håkan Hellström, Ramboll Environment & Health

 

 

 

Kontakta mig

Contact picture

Susanne Hermansson

0767-60 10 08

Kontakta mig >>

Kontakta mig

Contact picture

Helena Kjellberg

Kursledare & Säkerhetsrådgivare

0709-27 49 84

Kontakta mig >>