Framtiden för hållbarhet börjar nu

Jag minns känslan av att träda in i framtiden när jag tänker tillbaks på tiden kring millennieskiftet. De var nu det skulle hända. Det här var århundradet som vi skulle uppnå en hållbar utveckling. Den utveckling som stakats ut med agenda 21. Agendan för det 21:a århundradet.

Då var det kanske inte så överraskande att samma känslor som jag hade vid millennieskiftet kom tillbaka i början på detta år 2016, men det gjorde mig både glad och inspirerad. Världen har tagit sikte mot nästa 15-års period. Framtiden för hållbarhet börjar nu!

2015 var ett mycket händelserikt år för alla som intresserar sig för hållbarhet. 195 länder enades om det första verkliga globala klimatavtalet med ett ambitiöst mål om att hålla nere den globala uppvärmningen väl under 2 grader. Det beslutades om 17 nya mål för en hållbar utveckling, som bland annat innebär att världen ska:

 • Väsentligen reducera antalet människor som dör eller blir sjuka av farliga kemiska ämnen och andra miljöföroreningar
 • Väsentligen öka andelen förnyelsebar energi globalt och dubbla takten när det gäller energieffektiviseringar
 • Säkerställa att ekonomisk tillväxt sker utan degradering av miljön
 • Uppnå hållbar konsumtion och hållbart utnyttjande av naturresurser
 • Åstadkomma jämställdhet i arbetet och drägliga arbetsförhållanden för alla
 • Upphöra med alla former av barnarbete och tvångsarbete
 • Säkerställa säkra och hälsosamma arbetsplatser för alla
 • Halvera matavfall per capita
 • Uppmuntra företag att integrera hållbarhetsinformation i återkommande uppföljning och rapportering
 • Förhindra att marina miljöer förorenas av avfall och övergödande ämnen
 • Stoppa degraderingen av biologisk mångfald

Samtidigt som detta är beslut som fattats på högsta politiska nivå, så sträcktes en öppen hand ut till alla regioner, städer, företag, organisationer, och medborgare i världen att vara med och förverkliga målen. Det är vi som ska göra det och det är dags att kavla upp ärmarna och anta utmaningen!

Låter allt detta intressant? Nödvändigt? men svårt? Här är några exempel på initiativ som tar avstamp i 2015 års överenskommelser med siktet inställt på 2030:

 • Sustainable Development Solutions Network Northern Europe (SDSN), som är ett nätverk öppet för näringsliv, forskare och civilsamhälle med målet att dela erfarenheter för att hitta bästa vägen mot en hållbar utveckling.
 • NAZCA, som är ett FN initiativ att registrera och summera alla genomförda klimatåtgärder av företag, investerare, städer, regioner.

Till sist. Jag skulle vilja ta till ett gammalt ordspråk som för en gång skull passar riktigt bra. Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något. Om du undrar inom vilken hållbarhetsutmaning din organisation skulle kunna åstadkomma störst nytta, eller ha mest nytta av att förbättra, då hjälper vi er gärna. Ett bra första steg på resan mot 2030 är att göra vår hållbarhetsanalys. Den ger svar på ovan och hjälper er hitta er väg.

Vårt löfte på RSM&CO blir att finnas som stöd, rådgivare, inspiratörer för alla verksamheter som antar utmaningarna.

Kontakta mig

Contact picture

Oscar Ölund

Konsult och kursledare

0708-59 96 72

Kontakta mig >>