Arbetsmiljöingejör

Glada nyheter! MYH (Myndigheten för Yrkeshögskola) har beviljat fyra nya uppstarter av Arbetsmiljöingenjörsutbildningen, som RSM&CO driver tillsammans med Folkuniversitetet i Göteborg.

MYH beviljade i år 525 utbildningar, och Arbetsmiljöingenjör var en av de endast fem beviljade utbildningar inom segmentet ”Säkerhetstjänster”.

Arbetsmiljöingenjör

Som arbetsmiljöingenjör går du en ljus framtid till mötes. Efterfrågan på är stor, och arbetslivet har idag svårt att hitta personer med rätt kompetens. Med stora pensionsavgångar, nya lagkrav och tidigare avsaknad av sammanhållen utbildning inom området blir du attraktiv på arbetsmarknaden. Efter utbildningen kan du jobba som arbetsmiljöingenjör eller handläggare, konsult, chef, samordnare eller skyddsingenjör med fokus på arbetsmiljö.

Efter examen kan du leda arbetsmiljöarbetet i en organisation enligt gällande krav. Du har förmågan att engagera medarbetare och skapa en säkerhetsfrämjande och förebyggande kultur på arbetsplatsen utifrån dina kunskaper om produktion samt inre och yttre miljö. Du har även kunskaper om såväl fysiska som psykosociala och organisatoriska aspekter av arbetsmiljön.

Läs mer om utbildningen